گفت اکنون چون منی ای من درآی............. نیست گنجائی دومن رایک سرای

میخانه است و ساقی صاحبنظرش .....

تصمیم آخر
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴
 

به تخت جمشیدهم  که مراببندی
 نمیتوانم ترکت کنم
تصمیمم راگرفته ام
آلوده ات باشم بهتراست!
 


:: برچسب‌ها: ترکت نمیکنم, تخت جمشید

عکس های دونفره
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : شنبه ششم دی ۱۳۹۳
اگرعکاسی باشم دربرابرتو

نه کنارگلها خواهمت برد

نه خواهم خواست که بگوئی سیب

نه کنارآبشار وجویبار

ونه پای برجی درپاریس

فقط موهایت راببند ومتفکرانه به یک نقطه خیره شو

این عکس دونفره را به تمام عالم نشان خواهم داد

وخواهم گفت آن نقطه منم !



:: برچسب‌ها: آن نقطه منم

آژانس
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : شنبه ششم دی ۱۳۹۳
بدنبال یک آژانسم

نه برای بردن مسافر

که پادرمیانی کنند شاید ازتحریم چشمهایت آزادم کنند !



:: برچسب‌ها: تحریم چشمهای تو مراازپای درمی آورد

زمین
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : شنبه ششم دی ۱۳۹۳
چه زیباست زمین خوردن اگرحوا به هوای آدمی !



:: برچسب‌ها: آدمی

تنهاهدیه من
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲
روزاول آشنائی

.........................

دارم عکسهامان رانگاه میکنم   .....

وای چه عروسک زیبائی بودی

هنوزهم  زیبائی

ازاین رفاقت حاصل توشد هیچ

اکنون که ترکم میکنی

فقط دویست وسی گرم وزن اضافه کرده ای !



حرف های ناگفته
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲
نه زن را  دو حرف بدان

نه مرد را سه حرف

هزار حرف ناگفته  دارند

که فرشته ها ازدرکش عاجز

آره بیشترازاین حرفان !



:: برچسب‌ها: خیلی بیشتر

این نفاق چیست که آدم همه دیوانه اوست
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۲

خوشابراحوال آنانکه همه چیزشون باهمه چیزشون جوره 

خوشا براحوال شماها که  تو تاریکی شب استراحت میکنی

بعدپشت سرشب حرف میزنی که سیاه است وچنین است وچنان و.....

ای جانم به شما که هم عاشقی  هم روی دیوار همه یادگاری مینویسی

ای خوشا براحوال آن هاکه هرکاری ازشون برمیاد

هرشبم  یک سید شال  به کمر روتو  خواب میبینن که بایک نورسبز

ازگنبد مسجدشون اومد اومد اومد تلپ افتاد تو بغلشون

بعدشم میگن  به گمانم خود آقا بود

ای خوشا براحوال اون آقایون سیبیل کلفت که بایه تارسیبیلشون چک های میلیاردی

ضمانت میشه بعد توخیابون همون آقای سیبیل کلفت یه راننده خانوم که میبینه  میره

اینقدر جلوش میپیچه که بخوره زمین  .......  ببخشید تصادف کنه !

ای خوشابراحوالتون که هم دوغ هستید و هم دوشاب

ای خوشا براحوال شما که تاریکی درنگاهتون موج میزنه

بعد به همه میفرمائید به روزم

خوشابراحوال تمام اون  نزولخورهائی که وقتی وارد بنگاه اقتصادی زودبازده شون میشی

یک تابلو روی دیواره  وروش نوشته هذا من فضل ربی !

ای خوشابراحوال شما که یه عمری  زیربارون وایسادی اما یه بارم خیس نشدی

ای جانم  که هم شیعه و محب علی هستی هم اسب سعد بن ابی وقاص رو نعل  میکنی

فقط چیزه  او  م م   ... آهان  ...!

یک حاشیه هم به عروه الوثقی بزنی دیگرهمه چیزکامله  !

خدائی دمتون گرم ! خداوکیلی جمع اضداد را ازروبردین !

دم همه تون گرم بی برق وباطری بدون درد وخونریزی دم همه تون گرم !!!

..........................................................

اینها حدیث نفس است منم ازشماهایم ای باقلواها  .  ای جان !

واسه خودم یه چی میگما توروخدا چینی نازک تنهائی تون ترک برندارد یه وقت ؟



:: برچسب‌ها: دلم برای عمروعاص میسوزدخدائیش

بنابرعشق است
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : شنبه سوم فروردین ۱۳۹۲

به قامتت که مینگرم

حافظ را خوب درک میکنم

به چشمهایت که خیره میشوم

شوریدگی جلال الدین را میفهمم

سرت را که برشانه هایم میگذاری

باهرنفس یاد عطارنیشابور می افتم

به عکس هامان که نگاه میکنم

شیخ صنعان را یاد میکنم

باخنده هایت مقلد شاعران بزرگ میشوم

وازآیه آیه  اشک هایت

نوررااستنباط میکنم

امااخم که میکنی

باید به احتیاط عمل کنم

بنارا بر عشق میگذارم و

سجده سجده تورا عاشقترمیشوم !



:: برچسب‌ها: اخم نکن تحصیل حاصل است من خود پیش پای تولرزانم

نت های ابدی
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱
تمام سیم های سازم را

روی لا کوک کرده ام

این روزها این سازهم

به هرچه غیرازتوست

میگوید ..... !



:: برچسب‌ها: تقدیم به آنکه ساز به دستم داد

عطر اجاق
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱

تمام این شب سیاه را تاصبح

به عشق دیدارتو دویدم

گرگ شب را دست به سرکرده ام

هرنفس باخود میگویم

باآفتاب فردا بتوخواهم رسید

وتورا از رئیس قبیله خواستگاری خواهم کرد

فردا روز آرزوهاست

من نفس به نفس بتونزدیکترمیشوم

خاکستراجاق ایل تو چه  عطری دارد

ای وای

ایل رفته است !



:: برچسب‌ها: دستم بتونخواهد رسیددختر ایل

تازه ترین خبرها
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱

دخترکدخدا

نسیم نفست میگوید

شمال دلت هوا کمی تاقسمتی ابری ست 

درجنوبش خنیاگران ده چگور مینوازند

شرق و غربش را نمیدانم

اما میدانم درمرکزش غوغاست

چون من آنجا ایستاده ام

زیرباران

وبه نوای ته دلت گوش میدهم

درقلب تو چه باشکوه به معراج میروم

اینجاآیه ای برمن نازل شده است

اینما تکونو فثم وجهک 

اما شمال دلت هنوز ابری ست !



:: برچسب‌ها: چارسوی دلت بامن است الهی شکر

ازپس چشمهای تو حافظ هم برنمی آید
نویسنده : سیدسعیدحسن تاش تاریخ : شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱

سالیانی ست برای سرودن چشمهایت

درپی ردیف وقافیه ام

شاعری گفت راه دور نرو

همان دورو بر است

اکنون که به راز ابروانت رسیده ام

ادیبان  نمیپذیرند

میگویند تکرارناپذیراست!



:: برچسب‌ها: چشمهایت قواعد عالم را به هم ریخته است


.:: This Template By : payamblog.Com - صبا ::.






قالب وبلاگ

سلامت باش

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید